EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:188:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 188, 20 юли 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 188

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
20 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 849/2007 на Комисията от 19 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 850/2007 на Комисията от 19 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2005 относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки (1)

3

 

 

Регламент (ЕО) № 851/2007 на Комисията oт 19 юли 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

7

 

 

Регламент (ЕО) № 852/2007 на Комисията от 19 юли 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

9

 

 

Регламент (ЕО) № 853/2007 на Комисията от 19 юли 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

11

 

 

Регламент (EO) № 854/2007 на Комисията от 19 юли 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

13

 

 

Регламент (EO) № 855/2007 на Комисията от 19 юли 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

14

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/511/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 15 февруари 2007 година за сключване, от името на Общността, на Договореност между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно реда и условията на участие на тези страни в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

15

 

 

2007/512/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 15 февруари 2007 година за сключване, от името на Общността, и временно прилагане на Договореност между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия за реда и условията на участие на тези страни в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

17

Договореност между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно условията за участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

19

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top