Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:183:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 183, 13 юли 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 183

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
13 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 814/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 815/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година за регистриране на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία“ (Еxeretiko partheno eleolado „Trizinia“) (ЗНП)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 816/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година за откриване на годишни тарифни квоти за вноса от Турция на определени стоки, получени от преработката на селскостопански продукти, влизащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

5

 

 

Регламент (ЕО) № 817/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

12

 

 

Регламент (ЕО) № 818/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година относно определянето на окончателна ставка на възстановяване и процент на издадени лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони и ябълки)

13

 

 

Регламент (ЕО) № 819/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година относно издаването на лицензии за износ по система A3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, десертно грозде, ябълки и праскови)

15

 

 

Регламент (ЕО) № 820/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

17

 

 

Регламент (EO) № 821/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

19

 

 

Регламент (EO) № 822/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

20

 

*

Регламент (ЕО) № 823/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година за забрана на риболова на брадата мерлуза в зони VIII и IX на ICES (води на Общността и води извън суверенитета или юрисдикцията на трети страни) от съдове, плаващи под флага на Франция

21

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/490/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 5 юни 2007 година за отмяна на Решение 2003/89/EО относно съществуването на прекомерен дефицит в Германия

23

 

 

2007/491/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 10 юли 2007 година относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки

25

 

 

Комисия

 

 

2007/492/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 януари 2007 година относно държавните помощи C 38/2005 (ex NN 52/2004) предоставени от Германия на Biria Group (нотифицирано под номер C(2007) 130)  (1)

27

 

 

2007/493/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 февруари 2007 година относно схема за помощи № C 34/2005 (ex N 113/2005) съгласно Закон № 17/2004 (член 60) на регион Сицилия, която Италия планира да приложи (нотифицирано под номер C(2007) 284)  (1)

41

 

 

2007/494/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 март 2007 година относно държавната помощ C 41/2004 (ex N 221/2004) — Португалия — Инвестиционна помощ за ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A. (нотифицирано под номер C(2007) 638)  (1)

46

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2005/495/ОВППС на Съвета от 11 октомври 2005 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бруней, Сингапур, Малайзия, Тайланд и Филипините за участието на тези държави в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

51

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бруней Даруссаламза участието на Бруней Даруссалам в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

52

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Сингапур за участието на Република Сингапур в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

58

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Малайзия за участието на Малайзия в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

64

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Тайланд за участието на Кралство Тайланд в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

70

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Филипини за участието на Република Филипини в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Аче (Индонезия) (наблюдателна мисия в Аче — НМА)

76

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top