EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:157:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 157, 19 юни 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 157

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
19 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 година за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море

1

 

 

Регламент (ЕО) № 677/2007 на Комисията от 18 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

*

Регламент (ЕО) № 678/2007 на Комисията от 18 юни 2007 година за откриване на търг за предоставяне на лицензии за износ по система А3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, трапезно грозде, ябълки и праскови)

9

 

*

Регламент (ЕО) № 679/2007 на Комисията от 18 юни 2007 година за определяне на размера на помощта за предназначените за преработка праскови за пазарната 2007/2008 година

12

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/35/EО на Комисията от 18 юни 2007 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на Директива 76/756/ЕИО на Съвета относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета (1)

14

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/420/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 11 юни 2007 година относно назначаването на един член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните

17

 

 

Комисия

 

 

2007/421/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 14 юни 2007 година за отмяна на Решение 96/587/ЕО относно публикуване на списъка на признатите организации, които са обявени от държавите-членки, в съответствие с Директива 94/57/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 2379)  (1)

18

 

 

2007/422/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 юни 2007 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно някои екипи за събиране и производство на ембриони в Аржентина, Австралия и Съединените американски щати (нотифицирано под номер C(2007) 2498)  (1)

19

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2007/423/ОВППС на Съвета от 18 юни 2007 година за изпълнение на Обща позиция 2004/293/ОВППС за възобновяване на мерките в подкрепа на ефективното въвеждане на мандата на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ)

23

 

 

 

*

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top