EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:156:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 156, 16 юни 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 156

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
16 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 671/2007 на Съвета от 11 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1868/94 за въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте

1

 

 

Регламент (ЕО) № 672/2007 на Комисията от 15 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

Регламент (ЕО) № 673/2007 на Комисията от 15 юни 2007 година относно 33-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава II

6

 

 

Регламент (ЕО) № 674/2007 на Комисията от 15 юни 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 юни 2007 г.

7

 

 

Регламент (ЕО) № 675/2007 на Комисията от 15 юни 2007 година относно степента, до която могат да бъдат приети заявленията, внесени през първите десет дни на юни 2007 г. за издаване на лицензии за внос на масло от Нова Зеландия по квоти с номера 09.4195 и 09.4182

10

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/33/ЕО на Съвета от 11 юни 2007 година относно контрола на картофените цистообразуващи нематоди и за отмяна на Директива 69/465/ЕИО

12

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/414/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 февруари 2007 година относно държавна помощ — C 36/2004 (ех N 220/2004) — Португалия — чуждестранна пряка инвестиционна помощ за CORDEX, Companhia Industrial Têxtil SA (нотифицирано под номер C(2007) 474)  (1)

23

 

 

2007/415/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 юни 2007 година за невключване на карбосулфан в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешeнията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2007) 2463)  (1)

28

 

 

2007/416/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 13 юни 2007 година за невключване на карбофуран в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за оттегляне на разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2007) 2467)  (1)

30

 

 

2007/417/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 юни 2007 година относно невключването на диурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешeнията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2007) 2468)  (1)

32

 

 

2007/418/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 юни 2007 година относно създаване на група на високо равнище по конкурентоспособността на отрасъла за химикали в Европейския съюз

34

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Руската федерация за реадмисията на лица, пребиваващи без разрешение

37

 

 

 

*

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top