Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:153:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 153, 14 юни 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 153

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
14 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 650/2007 на Комисията от 13 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 651/2007 на Комисията от 8 юни 2007 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

*

Регламент (ЕО) № 652/2007 на Комисията от 8 юни 2007 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

6

 

*

Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията от 13 юни 2007 година относно прилагането на общ европейски формат за сертификатите за безопасност и документите за кандидатстване за сертифициране съгласно член 10 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за валидността на сертификатите за безопасност, издадени по Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1)

9

 

 

Регламент (ЕО) № 654/2007 на Комисията от 13 юни 2007 година относно издаването на лицензии за внос на висококачествено прясно, охладено или замразено говеждо и телешко месо

25

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/407/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 юни 2007 година за хармонизиране на мониторинга по отношение на антимикробната устойчивост на Salmonella при домашни птици и прасета (нотифицирано под номер C(2007) 2421)  (1)

26

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2007/408/ПВР

 

*

Решение на Съвета от 12 юни 2007 година за коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Europol

30

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top