Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:148:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 148, 09 юни 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 148

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
9 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 637/2007 на Комисията от 8 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 638/2007 на Комисията от 8 юни 2007 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1002/2006 за пазарната 2006/2007 година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 639/2007 на Комисията от 8 юни 2007 година за изменение за седемдесет и осми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

5

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/392/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 май 2007 година за невключване на оксидеметон-метил в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за оттегляне на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2007) 2098)  (1)

7

 

 

2007/393/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 6 юни 2007 година относно невключването на диазинон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешeния за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2007) 2339)  (1)

9

 

 

2007/394/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 юни 2007 година за изменение на Директива 90/377/ЕИО на Съвета относно методологията, която трябва да се прилага при събирането на цените на газта и електричеството за промишлени крайни потребители (1)

11

 

 

2007/395/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 юни 2007 година относно националните разпоредби за употребата на хлорирани парафини с къса верига, нотифицирани от Кралство Нидерландия съгласно член 95, параграф 4 от Договора за ЕО (нотифицирано под номер C(2007) 2361)  (1)

17

 

 

2007/396/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 юни 2007 година за отмяна на Решение 2004/409/ЕО относно признаване по принцип на пълнотата на досиетата, представени за подробна проверка с оглед на възможното включване на етабоксам в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 2336)  (1)

24

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 613/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти (ОВ L 141, 2.6.2007 г.)

25

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top