Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:138:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 138, 30 май 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 138

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
30 май 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 580/2007 на Съвета от 29 май 2007 година за прилагане на споразуменията под формата на съгласувани протоколи между Европейската общност и Бразилия и между Европейската общност и Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (ГАТТ 1994 г.), за изменение и допълнение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

1

 

 

Регламент (ЕО) № 581/2007 на Комисията от 29 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент (ЕО) № 582/2007 на Комисията от 29 май 2007 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1002/2006 за пазарната 2006/2007 година

5

 

*

Регламент (ЕО) № 583/2007 на Комисията от 29 май 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1839/95 относно осчетоводяването на вноса на царевица и сорго и информацията, която следва да предоставят съответните държави-членки

7

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/360/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 май 2007 година относно сключването на споразумения под формата на съгласуван протокол за промяна в отстъпките за птиче месо между Европейската общност и Федерална република Бразилия и между Европейската общност и Кралство Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията 1994 г. (ГАТТ 1994 г.)

10

Съгласуван Протокол Между Европейската общност и Федерална република Бразилия

12

Съгласуван протокол между Европейската общност и Кралство Тайланд

13

 

 

Комисия

 

 

2007/361/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 май 2007 година за определяне на излишъците от запаси на селскостопански продукти, различни от захар, и финансовите последствия от изтеглянето им от пазара във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (нотифицирано под номер C(2007) 1979)

14

 

 

2007/362/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 май 2007 година за изменение на Решение 2004/432/ЕО относно одобрението на плановете за мониторинг на остатъчни вещества, представени от трети страни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 2088)  (1)

18

 

 

2007/363/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 май 2007 година относно насоките за подпомагане на държавите-членки при изготвянето на единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 2099)  (1)

24

 

 

2007/364/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 май 2007 година относно пускането на пазара, в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на карамфил (Dianthus caryophyllus L., линия 123.2.38) генетично модифициран за промяна на цвета (нотифицирано под номер C(2007) 2120)  (1)

50

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top