Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:129:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 129, 17 май 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 129

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
17 май 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 541/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (EO) № 542/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 7 до 11 май 2007 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

3

 

 

Регламент (ЕО) № 543/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за издаване на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода май 2007 г. с Регламент (ЕО) № 2021/2006

7

 

*

Регламент (ЕО) № 544/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за одобрение на изменения, които не са незначителни, в спецификацията на наименование, вписано в „Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания“ Baena (ЗНП)

10

 

*

Регламент (ЕО) № 545/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка (от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г.)

14

 

*

Регламент (ЕО) № 546/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за установяване на забрана за риболов на херинга в участъци 25—27, 28.2, 29 и 32 в Балтийско море за кораби, които плават под флага на Германия

23

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/340/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 април 2007 година за сключване на споразумение между Европейската общност и Руската федерация за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване

25

 

*

Agreement between the European Community and the Russian Federation on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation

27

 

*

Protocol to the agreement on the Member States that do not fully apply the Schengen acquis

35

 

 

2007/341/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 април 2007 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Руската федерация за обратно приемане

38

 

*

Agreement between the European Community and the Russian Federation on readmission

40

 

 

Комисия

 

 

2007/342/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 май 2007 година за определяне за Белгия на допълнителни дни в морето в зоните IV, VIIa и VIIг на ICES (нотифицирано под номер C(2007) 2072)  ( 1 )

61

 

 

2007/343/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 май 2007 година за разрешаване на пускането на пазара на течно масло, обогатено с фитостероли/фитостаноли в качеството им на нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 2073)

63

 

 

2007/344/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 май 2007 година относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността (нотифицирано под номер C(2007) 2085)  ( 1 )

67

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top