Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:128:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 128, 16 май 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 128

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
16 май 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 534/2007 на Комисията от 15 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 535/2007 на Комисията от 15 май 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 май 2007 г.

3

 

*

Регламент (ЕО) № 536/2007 на Комисията от 15 май 2007 година относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щати

6

 

*

Регламент (ЕО) № 537/2007 на Комисията от 15 май 2007 година относно разрешително за ферментационния продукт от Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) като добавка при храненето на животните (1)

13

 

*

Регламент (ЕО) № 538/2007 на Комисията от 15 май 2007 година за разрешаване на нова употреба на Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) като фуражна добавка (1)

16

 

*

Регламент (ЕО) № 539/2007 на Комисията от 15 май 2007 година за откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на яйцата и за яйчен албумин

19

 

*

Регламент (ЕО) № 540/2007 на Комисията от 15 май 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1483/2006 относно количеството, пуснато на постоянен търг за препродажба на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

26

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/27/ЕО на Комисията от 15 май 2007 година за изменение на някои приложения към директиви на Съвета 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от етоксазол, индоксакарб, мезосулфурон, 1-метилциклопропен, MCPA и MCPB, толилфлуанид и тритиконазол (1)

31

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/335/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 март 2007 година относно схема за държавна помощ C 18/2006 (ex N 524/2005), която Италия възнамерява да приведе в действие в полза на малки и микропредприятия (нотифицирано под номер C(2007) 1175)  (1)

43

 

 

2007/336/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 май 2007 година относно финансова помощ от Общността за 2007 година за някои референтни лаборатории на Общността в областта на опазване здравето на животните и живите животни (нотифицирано под номер C(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 май 2007 година за одобряване на създадените в Дания, Германия и Обединеното кралство системи за автоматично временно прекратяване на разрешителни за риболов поради нарушения (нотифицирано под номер C(2007) 2036)

49

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2007/338/ОВППС на Съвета от 14 май 2007 година за подновяване на някои ограничителни мерки по отношение на Узбекистан

50

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top