EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:125:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 125, 15 май 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 125

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
15 май 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 530/2007 на Съвета от 8 май 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2000 за въвеждане на изключителни търговски мерки в полза на страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз

1

 

 

Регламент (ЕО) № 531/2007 на Комисията от 14 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

*

Регламент (ЕО) № 532/2007 на Комисията от 14 май 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1282/2006 за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти и на Регламент (ЕИО) № 3846/87 за въвеждане на номенклатура на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ

7

 

*

Регламент (ЕО) № 533/2007 на Комисията от 14 май 2007 година относно откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на птичето месо

9

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/332/ЕО

 

*

Решение на Комисята от 23 април 2007 година относно налагането на задължения за обществена услуга по някои маршрути от и за Сардиния по член 4 от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета относно достъпа на въздушните превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността (нотифицирано под номер C(2007) 1712)

16

 

 

2007/333/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 8 май 2007 година за разрешаване на държавите-членки да удължат срока на временните разрешения, издадени за новите активни вещества беналаксил-М, флуоксастробин, пропиоконазол, спиродиклофен, спиромезифен и сулфурил флуорид (нотифицирано под номер C(2007) 1929)  (1)

27

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/334/ОВППС от 14 май 2007 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2006/304/ОВППС за създаване на Екип по планиране на ЕС (EUPT Косово) във връзка с евентуалната операция за управление на криза в областта на правовата държава и други възможни сфери в Косово

29

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2007/319/ЕО на Комисията от 8 септември 2006 година относно държавната помощ C 45/04 (ex NN 62/04) отпусната на чешкия производител на стомана Třinecké železárny, a. s. (ОВ L 119, 9.5.2007 г.)

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top