Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:119:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 119, 09 май 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 119

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
9 май 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 501/2007 на Съвета от 7 май 2007 година за изменение на приложение I към Регламент (EИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

1

 

 

Регламент (ЕО) № 502/2007 на Комисията от 8 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 503/2007 на Комисията от 8 май 2007 година за регистриране на някои имена в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Pohořelický kapr (ЗНП) — Žatecký chmel (ЗНП) — Pomme du Limousin (ЗНП) — Tome des Bauges (ЗНП))

5

 

*

Регламент (ЕО) № 504/2007 на Комисията от 8 май 2007 година относно определяне на подробни правила за прилагането на режима за допълнителни вносни мита в сектора на млякото и млечните продукти (кодифицирана версия)

7

 

*

Регламент (ЕО) № 505/2007 на Комисията oт 8 май 2007 година за условно определяне на задълженията за доставка на захар от захарна тръстика, подлежаща на внос съгласно протокола АКТБ и споразумението с Индия, за периода на доставка 2007/2008 г.

22

 

*

Регламент (ЕО) № 506/2007 на Комисията от 8 май 2007 година за налагане на изисквания за изпитване и информация на вносителите и производителите на някои приоритетни вещества в съответствие с Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета относно оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества (1)

24

 

*

Регламент (ЕО) № 507/2007 на Комисията от 8 май 2007 година за изменение за седемдесет и шести път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

27

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/316/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 16 април 2007 година за установяване на позицията, която ще бъде приета от името на Общността в рамките на Международния съвет по захарта по отношение на удължаването на Международното споразумение за захарта от 1992 г.

29

 

 

2007/317/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 16 април 2007 година за установяване на позицията, която ще бъде приета от името на Общността в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на удължаването на Конвенцията за търговия със зърно от 1995 г.

30

 

 

2007/318/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 23 април 2007 година за подписване и временно прилагане на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС), за създаване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

31

Протокол Към споразумението за партньорство и сътрудничество, за създаване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

32

 

 

Комисия

 

 

2007/319/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 септември 2006 година относно държавната помощ C 45/04 (ex NN 62/04) отпусната на чешкия производител на стомана Třinecké železárny, a. s. (нотифицирано под номер C(2006) 5245)  (1)

37

 

 

2007/320/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 март 2007 година за създаване на група от експерти на държавите-членки по цифровизация и съхраняване на цифрови данни

45

 

 

2007/321/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 май 2007 година за освобождаване на Обединеното кралство от определени задължения относно търговията със семена от зеленчукови култури по силата на Директива 2002/55/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 1836)

48

 

 

2007/322/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 май 2007 година за определяне на защитни мерки по отношение на използването на продукти за растителна защита, съдържащи толифлуанид, коeто води до замърсяване на питейната вода (нотифицирано под номер C(2007) 1865)  (1)

49

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top