Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:117:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 117, 05 май 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 117

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
5 май 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 493/2007 на Комисията от 4 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 494/2007 на Комисията от 4 май 2007 година за поправка на Регламент (ЕО) № 486/2007 относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури от 1 май 2007 г.

3

 

*

Регламент (ЕО) № 495/2007 на Комисията oт 4 май 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3077/78 относно равностойността на удостоверенията, придружаващи хмел, внесен от страни, които не са членки, със сертификатите на Общността

6

 

*

Регламент (ЕО) № 496/2007 на Комисията от 4 май 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 600/2005 по отношение на въвеждането на максимално допустима граница на остатъчни вещества за фуражната добавка „Salinomax 120G“, спадаща към групата на коксидиостати и други медицински субстанции (1)

9

 

*

Регламент (ЕО) № 497/2007 на Комисията от 4 май 2007 година относно разрешителното за употребата на ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8 (Safizym X) като добавка при храненето на животните (1)

11

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/304/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 април 2007 година за изтегляне от пазара на царевицата Bt176 (SYN-EV176-9) и производните ѝ продукти (нотифицирано под номер C(2007) 1804)

14

 

 

2007/305/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 април 2007 година относно изтеглянето от пазара на хибридна маслодайна рапица Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) и производните ѝ продукти (нотифицирано под номер C(2007) 1805)

17

 

 

2007/306/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 април 2007 година относно изтеглянето от пазара на хибридната маслодайна рапица Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) и производните ѝ продукти (нотифицирано под номер C(2007) 1806)

20

 

 

2007/307/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 април 2007 година за изтегляне от пазара на маслодайната рапица Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) и производните ѝ продукти (нотифицирано под номер C(2007) 1809)

23

 

 

2007/308/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 април 2007 година относно изтеглянето от пазара на производните продукти на царевицата GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) (нотифицирано под номер C(2007) 1810)

25

 

 

2007/309/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 април 2007 година относно финансовото подпомагане от Общността за спешни мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Унгария през 2006 г. (нотифицирано под номер C(2007) 1818)

27

 

 

2007/310/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 април 2007 година относно финансово подпомагане от Общността за спешни мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Дания през 2006 година (нотифицирано под номер C(2007) 1820)

29

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top