Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:104:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 104, 21 април 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 104

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
21 април 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 432/2007 на Комисията от 20 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 433/2007 на Комисията от 20 април 2007 година за определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо (кодифицирана версия)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 434/2007 на Комисията от 20 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006, определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

8

 

*

Регламент (ЕО) № 435/2007 на Комисията от 20 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1010/2006 относно някои извънредни мерки за подкрепа на пазара в сектора на яйцата и птичето месо в някои държави-членки

13

 

*

Регламент (ЕО) № 436/2007 на Комисията от 20 април 2007 година относно доказателство за изпълняването на митническите формалности по вноса на захар в трети страни, предвидено в член 16 от Регламент (ЕО) № 800/1999

14

 

*

Регламент (ЕО) № 437/2007 на Комисията от 20 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (1)

16

 

*

Регламент (ЕО) № 438/2007 на Комисията от 20 април 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

18

 

*

Регламент (ЕО) № 439/2007 на Комисията от 20 април 2007 година относно изпълнение на Решение 2006/526/ЕО на Съвета за отношенията между Европейската общност, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга

20

 

 

Регламент (ЕО) № 440/2007 на Комисията от 20 април 2007 година за издаване на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 юни до 31 август 2007 година

26

 

*

Регламент (ЕО) № 441/2007 на Комисията от 20 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран

28

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/239/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 5 март 2007 година относно позицията на Общността относно Решение № 1/2007 на Съвместния комитет, посочен във Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Република Албания, от друга страна, относно приемане на процедурния правилник, включително Общите условия за реда на работа и структурата на работните групи ЕО-Албания

32

Решение № 1/2007 от … на Съвместния комитет, посочен във Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Република Албания, от друга страна, относно приемане на процедурния правилник, включително Общите условия за реда на работа и структурата на работните групи ЕО-Албания

34

 

 

Комисия

 

 

2007/240/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 април 2007 година за установяване на нови ветеринарни сертификати за въвеждане на живи животни, сперма, ембриони, яйцеклетки и продукти от животински произход в Общността съгласно решения 79/542/ЕИО, 92/260/ЕИО, 93/195/ЕИО, 93/196/ЕИО, 93/197/ЕИО, 95/328/ЕО, 96/333/ЕО, 96/539/ЕО, 96/540/ЕО, 2000/572/ЕО, 2000/585/ЕО, 2000/666/ЕО, 2002/613/ЕО, 2003/56/ЕО, 2003/779/ЕО, 2003/804/ЕО, 2003/858/ЕО, 2003/863/ЕО, 2003/881/ЕО, 2004/407/ЕО, 2004/438/ЕО, 2004/595/ЕО, 2004/639/ЕО и 2006/168/ЕО (нотифицирано под номер C(2007) 1622)  (1)

37

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top