EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:090:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 90, 30 март 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 90

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
30 март 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО, Евратом) № 337/2007 на Съвета от 27 март 2007 година за актуализиране от 1 януари 2007 г. на тарифната таблица на разходите за мисии на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности в България и Румъния

1

 

 

Регламент (ЕО) № 338/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент (ЕО) № 339/2007 на Комисията oт 29 март 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

5

 

 

Регламент (ЕО) № 340/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

8

 

*

Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверения за произход на чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети страни

12

 

*

Регламент (ЕО) № 342/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 489/2005 относно определянето на интервенционните центрове и приемането на неолющен ориз от интервенционните агенции във връзка с присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

23

 

 

Регламент (ЕО) № 343/2007 на Комисията от 29 март 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

26

 

 

Регламент (ЕО) № 344/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

28

 

 

Регламент (EO) № 345/2007 на Комисията от 29 март 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

30

 

 

Регламент (ЕО) № 346/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

31

 

 

Регламент (ЕО) № 347/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на масло в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

35

 

 

Регламент (ЕО) № 348/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

37

 

 

Регламент (ЕО) № 349/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на зърнени смески за животни

40

 

 

Регламент (ЕО) № 350/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановявания при производство в сектора на зърнените култури

42

 

 

Регламент (ЕО) № 351/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за издаване на лицензии за износ на маслиново масло в рамките на тунизийската тарифна квота

43

 

 

Регламент (EO) № 352/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

44

 

 

Регламент (ЕО) № 353/2007 на Комисията oт 29 март 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

45

 

 

Регламент (ЕО) № 354/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 195/2007 относно пристъпване към изкупуване на масло в някои държави-членки в периода от 1 март до 31 август 2007 година

47

 

 

Регламент (ЕО) № 355/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на зърнени култури, брашно и едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница или ръж

48

 

 

Регламент (ЕО) № 356/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на корективна сума, приложима към възстановяването за зърнени култури

50

 

 

Регламент (ЕО) № 357/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на малц

52

 

 

Регламент (ЕО) № 358/2006 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на коректива, приложим към възстановяването за малц

54

 

 

Регламент (ЕО) № 359/2007 нa Комисията от 29 март 2007 година за определяне на възстановяванията за продуктите от секторите на зърнените култури и ориза, доставени в рамките на национални проекти за хранителни помощи и проекти за хранителни помощи на Общността

56

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/198/Евратом

 

*

Решение на Съвета от 27 март 2007 година за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото

58

 

 

Комисия

 

 

2007/199/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 декември 2006 година относно схема за помощи за научноизследователска и развойна дейност в авиационния сектор, осъществена от Белгия (нотифицирано под номер C(2006) 5792)  (1)

73

 

 

2007/200/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 декември 2006 година относно държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност, осъществена от Белгия в полза на Techspace Aero (нотифицирано под номер C(2006) 5799)  (1)

79

 

 

2007/201/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 март 2007 година за изменение на Решение 2002/757/ЕО относно временни извънредни фитосанитарни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (нотифицирано под номер C(2007) 1292)

83

 

 

2007/202/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 март 2007 година за изменение на допълнение Б към приложение ХII към Акта за присъединяване от 2003 г. относно някои предприятия в секторите на месото, рибата и млякото в Полша (нотифицирано под номер C(2007) 1305)  (1)

86

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Китайската народна република съгласно член ХХIV:6 и член ХХVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.

92

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу съгласно член ХХIV:6 и член ХХVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.

92

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Малайзия съгласно член ХХIV:6 и член ХХVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.

92

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Аржентина относно измененията на тарифните отстъпки, предвидени в списъците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на присъединяването към Европейската общност

92

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Бразилия относно измененията на тарифните отстъпки, предвидени в списъците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на присъединяването към Европейската общност

93

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Уругвай относно измененията на тарифните отстъпки, предвидени в списъците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на присъединяването към Европейската общност

93

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/203/ОВППС на Съвета от 27 март 2007 година за удължаване на мандата на екипа на ЕС, който да допринесе за подготвителните действия за създаването на евентуална международна гражданска мисия в Косово, обхващаща като съставна единица специалния представител на Европейския съюз (подготвителен екип ICM/EUSR)

94

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top