Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:079:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 79, 20 март 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 79

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
20 март 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 292/2007 на Комисията от 19 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 293/2007 на Комисията от 19 март 2007 година за откриване на търг за продажба на винен спирт с цел употребата му като биоетанол в Общността

3

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/16/EО на Комисията oт 19 март 2007 година за изпълнение на Директива 85/611/EИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПКЦ) във връзка с изясняването на някои определения (1)

11

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/170/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 март 2007 година относно определяне на мрежовите изисквания за Шенгенската информационна система II (1-ви стълб) (нотифицирано под номер C(2007) 845)

20

 

 

2007/171/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 март 2007 година относно определяне на мрежовите изисквания за Шенгенската информационна система II (3-ти стълб)

29

 

 

2007/172/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 март 2007 година за създаване на група от координатори за признаване на професионални квалификации

38

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2007/173/ОВППС на Съвета от 19 март 2007 година относно подновяване на ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top