EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:072:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 72, 13 март 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 72

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
13 март 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 260/2007 на Съвета от 9 март 2007 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определени волфрамови електроди с произход от Китайската народна република

1

 

 

Регламент (ЕО) № 261/2007 на Комисията от 12 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

10

 

 

Регламент (ЕО) № 262/2007 на Комисията от 12 март 2007 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1002/2006 за пазарната 2006/2007 година

12

 

 

Регламент (ЕО) № 263/2007 на Комисията от 12 март 2007 година относно определянето на окончателна ставка на възстановяване и процент на издадени лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, десертно грозде и ябълки)

14

 

*

Регламент (ЕО) № 264/2007 на Комисията от 9 март 2007 година относно забрана на риболова на морски дявол в зони VIIIс, IХ и Х на ICES и в общностните води на зоната CECAF 34.1.1 от плаващи под флага на Франция съдове

16

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/163/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 юли 2006 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за ЕИП (Дело COMP/M.4000 — INCO/Falconbridge) (нотифицирано под номер C(2006) 3052)  (1)

18

 

 

2007/164/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 юли 2006 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за ЕИП (Дело COMP/M.3796 — OMYA/J.M. HUBER PCC) (нотифицирано под номер C(2006) 3163)  (1)

24

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top