Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:069:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 69, 09 март 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 69

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
9 март 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 246/2007 на Комисията от 8 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията от 8 март 2007 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета за пазарната 2007/2008 година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 248/2007 на Комисията от 8 март 2007 година за мерките относно многогодишните финансови споразумения и годишните финансови споразумения, сключени по програмата Сапард, и преход от подпомагане по програмата Сапард към подпомагане в рамките на развитието на селските райони

5

 

*

Регламент (ЕО) № 249/2007 на Комисията от 8 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1431/94 за определяне на подробни правила за прилагане в сектора на птичето месо на режима за внос, предвиден в Регламент (EО) № 774/94 на Съвета за откриване и предвиждане на управлението на определени тарифни квоти на Общността за птиче месо и други селскостопански продукти

16

 

 

Регламент (ЕО) № 250/2007 на Комисията от 8 март 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

18

 

 

Регламент (EO) № 251/2007 на Комисията от 8 март 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

20

 

 

Регламент (ЕО) № 252/2007 на Комисията от 8 март 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

21

 

 

Регламент (ЕО) № 253/2007 на Комисията oт 8 март 2007 година за изменение на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

23

 

 

Регламент (EO) № 254/2007 на Комисията от 8 март 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

25

 

 

Регламент (ЕО) № 255/2007 нa Комисията от 8 март 2007 година относно подадените оферти за износ на мека пшеница в рамките на търга, посочен в Регламент (ЕО) № 936/2006

26

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/14/ЕО на Комисията от 8 март 2007 година за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/EО относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитенти, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар

27

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/159/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 февруари 2007 година относно позицията на Общността по проекторегламент на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за одобряване на моторните превозни средства по отношение на предното зрително поле на водача на моторното превозно средство (1)

37

 

 

2007/160/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 февруари 2007 година относно позицията на Общността във връзка с проекторегламента на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно одобряването на разделителни системи за защита на пътниците от разместен багаж, доставени като неоригинално оборудване на превозно средство (1)

39

 

 

Комисия

 

 

2007/161/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 август 2006 година за деклариране на концентрация, съвместима с общия пазар и функционирането на Споразумението за ЕИП (дело COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen) (нотифицирано под номер C(2006) 3592)  (1)

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top