EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:062:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 62, 01 март 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 62

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
1 март 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 212/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 213/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 1 март 2007 г.

3

 

*

Регламент (ЕО) № 214/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

6

 

*

Регламент (ЕО) № 215/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка с целеви второстепенни променливи, свързани със свръхзадлъжнялостта и финансовото изключване (1)

8

 

*

Регламент (ЕО) № 216/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година за започване на процедура по разследване във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1629/2004 на Съвета върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия чрез внос на изкуствен графит с произход от Индия, и за въвеждане на регистрационен режим за такъв внос

16

 

*

Регламент (ЕО) № 217/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година относно започване на процедура по разследване във връзка с възможно заобикаляне на изравнителни мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1628/2004 на Съвета, за внос на системи от графитни електроди с произход от Индия чрез внос на изкуствен графит с произход от Индия и въвеждане на регистрационен режим за такъв внос

19

 

*

Регламент (ЕО) № 218/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година за откриване и предвиждане на управлението на определени тарифни квоти на Общността за вино

22

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/141/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 февруари 2007 година за установяване, че член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги се прилага към електроснабдяването и газоснабдяването в Англия, Шотландия и Уелс (нотифицирано под номер C(2007) 559)  (1)

23

 

 

2007/142/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 февруари 2007 година за създаване на ветеринарен екип за извънредни ситуации на Общността, който да съдейства на Комисията в подпомагането на държавите-членки и трети страни във ветеринарни области, отнасящи се до определени болести по животните

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top