Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:011:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 11, 18 януари 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 11

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
18 януари 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 36/2007 на Комисията от 17 януари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 37/2007 на Комисията от 17 януари 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 990/2006 за откриване на постоянни покани за участие в тръжна процедура за износ на зърнени култури, провеждана от интервенционните агенции на държавите-членки

3

 

*

Регламент (ЕО) № 38/2007 на Комисията от 17 януари 2007 година за откриване на постоянен търг за препродажба за износ на захар, държана от интервенционните агенции на Белгия, Чешката република, Испания, Ирландия, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Швеция

4

 

*

Регламент (ЕО) № 39/2007 на Комисията от 17 януари 2007 година за поправка на версиите на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език на Регламент (ЕИО) № 821/68 относно определението за белено зърно и лющено зърно от зърнени култури, което се прилага при предоставянето на възстановяване при износ

11

 

 

Регламент (ЕО) № 40/2007 на Комисията от 17 януари 2007 година за изменение на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 18 януари 2007 г.

12

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top