EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:001:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 1, 04 януари 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 1

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
4 януари 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1/2007 на Комисията от 3 януари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 2/2007 на Комисията от 3 януари 2007 година относно издаването на лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (домати и десертно грозде)

3

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/1/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 1 януари 2007 година относно назначаване на членове на Комисията на Европейските общности

4

 

 

2007/2/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 1 януари 2007 година относно назначаването на членове на Сметната палата

5

 

 

2007/3/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 1 януари 2007 година относно назначаване на български и румънски членове на Европейския икономически и социален комитет

6

 

 

2007/4/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 1 януари 2007 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

9

 

 

2007/5/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 1 януари 2007 година относно реда, по който ще се изпълнява мандатът на председателството на Съвета

11

 

 

2007/6/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 1 януари 2007 година относно назначаването на български и румънски членове на Комитета на регионите и техните заместници

13

 

 

Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки

 

 

2007/7/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Представителите на Правителствата на Държавите-Членки на Европейския съюз от 1 януари 2007 година относно назначаването на съдии в Съда на Европейските общности

18

 

 

2007/8/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Представителите на Правителствата на Държавите-членки на Европейския Съюз от 1 януари 2007 година относно назначаването на съдии в Първоинстанционния съд на Европейските общности

19

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top