EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:101:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 101, 17 март 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 101

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 66
17 март 2023 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ

 

Европейски парламент
Съвет

2023/C 101/01

Съвместно политическо изявление на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз относно финансирането на Програмата на Съюза за сигурна свързаност за периода 2023 – 2027 г.

1

 

Европейски парламент
Съвет
Европейска комисия

2023/C 101/02

Съвместно политическо изявление на Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз относно повторното използване на отменени средства в „Хоризонт Европа“

2

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2023/C 101/03

Съобщение на Комисията — Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна

3

2023/C 101/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.11007 — REGAL REXNORD / ALTRA) ( 1 )

47


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2023/C 101/05

Обменен курс на еврото — 16 март 2023 година

48

 

Европейски орган за безопасност на храните

2023/C 101/06

Свързване в мрежа на организациите, работещи в областите на компетентност на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

49


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2023/C 101/07

Покани за представяне на предложения и свързаните дейности по работната програма за 2023—2025 година за изпълнение на Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение (2021—2025 година)

50

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2023/C 101/08

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

51


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top