EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:041:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 041, 3 февруари 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 41

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 66
3 февруари 2023 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2023/C 41/01

Препоръка на Съвета от 30 януари 2023 година относно адекватен минимален доход, гарантиращ активно приобщаване

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2023/C 41/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10522 — HAPAG-LLOYD / EUROGATE / EUROGATE CONTAINER TERMINAL WILHELMSHAVEN) ( 1 )

13


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

2023/C 41/03

Становище на Европейската централна банка от 2 декември 2022 година относно предложение за регламент на Съвета за създаване на механизъм за корекция на пазара с цел защита на гражданите и икономиката от прекомерно високи цени (CON/2022/44)

14


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2023/C 41/04

Обменен курс на еврото — 2 февруари 2023 година

17

 

Сметна палата

2023/C 41/05

Специален доклад 02/2023 — „Адаптиране на правилата на политиката на сближаване в отговор на пандемията от COVID-19 — средствата са разходвани по-гъвкаво, но е необходимо да се извлекат поуки относно използването на политиката на сближаване като инструмент за реагиране при кризи“

18

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2023/C 41/06

Известие от Хърватската агенция за енергийно регулиране относно публична покана за участие в тръжна процедура за избор на доставчик на газ съгласно задължението за обществена услуга, която се публикува в съответствие с членове 61 и 62 от Закона за пазара на газ („Narodne novine“, № 18/18 и № 23/20)

19

2023/C 41/07

Известие от Хърватската агенция за енергийно регулиране относно публична покана за участие в тръжна процедура за избор на доставчик на газ в изпълнение на задължението за предоставяне на обществена услуга, която се публикува в съответствие с членове 61 и 62 от Закона за пазара на газ („Narodne novine“, № 18/18 и 23/20)

20


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2023/C 41/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10973 — VODAFONE GROUP / ALTICE LUXEMBOURG / FIBRECO) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

21

2023/C 41/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.11009 — PON.BIKE / VWFS / GLINICKE / DML) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

23

2023/C 41/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.11018 — COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG DEUTSCHLAND) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

25

2023/C 41/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.11010 – INEOS / SINOPEC / ETHYLENE JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

26

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2023/C 41/12

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

28

2023/C 41/13

Публикация на заявление за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

33


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top