EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:028:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 28, 25 януари 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 28

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 66
25 януари 2023 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2015—2016
Заседание от 15 април 2015 г.
БРЮКСЕЛ

2023/C 28/01

Пълен протокол на разискванията от 15 април 2015 г.

1


Легенда на използваните символи

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура: първо четене

***II

Обикновена законодателна процедура: второ четене

***III

Обикновена законодателна процедура: трето четене

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено от проекта на акт.)

Съкращения на наименованията на комисиите

AFET

Комисия по външните работи

DEVE

Комисия по развитие

INTA

Комисия по международната търговия

BUDG

Комисия по бюджети

CONT

Комисия по бюджетен контрол

ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

EMPL

Комисия по заетост и социални въпроси

ENVI

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ITRE

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

IMCO

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

TRAN

Комисия по транспорт и туризъм

REGI

Комисия по регионално развитие

AGRI

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

PECH

Комисия по рибно стопанство

CULT

Комисия по култура и образование

JURI

Комисия по правни въпроси

LIBE

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

AFCO

Комисия по конституционни въпроси

FEMM

Комисия по правата на жените и равенството между половете

PETI

Комисия по петиции

DROI

Комисия по правата на човека

SEDE

Подкомисия по сигурност и отбрана

Съкращения на наименованията на политическите групи

PPE

Група на Европейската народна партия(Християндемократи)

S&D

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

ECR

Европейски консервативни реформисти

ALDE

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

GUE/NGL

Конфедеративна група на Европейската обединена левица — Северна зелена левица

Verts/ALE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

EFDD

Група „Европа на свободата и пряката демокрация“

NI

Независими членове

BG

 

Top