EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:464:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 464, 6 декември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 464

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
6 декември 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 464/01

Оттегляне на уведомление за концентрация (Дело M.10325 — KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA) ( 1 )

1

2022/C 464/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10906 — INFRAVIA / LIBERTY GLOBAL / TELEFÓNICA / OPAL) ( 1 )

2

2022/C 464/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10910 — MACQUARIE / ABERDEEN / AIP / CERTAIN MÁSMÓVIL ASSETS) ( 1 )

3

2022/C 464/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10790 — SALIC / OLAM / OLAM AGRI) ( 1 )

4

2022/C 464/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10900 — PLATINUM EQUITY GROUP / IMERYS HTSM) ( 1 )

5

2022/C 464/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10948 — STORA ENSO / DE JONG PAPIER HOLDING / DJV HOLDING) ( 1 )

6


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2022/C 464/07

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2020/1999 на Съвета и в Регламент (ЕС) 2020/1998 на Съвета относно ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човека

7

2022/C 464/08

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2020/1999 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2022/2376 на Съвета, и в Регламент (ЕС) 2020/1998 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2374 на Съвета, относно ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човека

9

 

Европейска комисия

2022/C 464/09

Обменен курс на еврото — 5 декември 2022 година

10


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2022/C 464/10

Покани за представяне на предложения и свързани дейности по работната програма за 2023—2024 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.)

11

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2022/C 464/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10954 — BOUYGUES IMMOBILIER / CLC HOLDINGS / CLC FRANCE PROPERTY JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

12

2022/C 464/12

Предварително уведомление за концентрация — Дело M.10979 — PROVIDENCE EQUITY PARTNERS, LLC / ROTHSCHILD & CO / A2MAC1 — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

14


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top