EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:459:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 459, 2 декември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 459

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
2 декември 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 459/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10543 — BISCUIT HOLDING / CONTINENTAL BAKERIES HOLDING) ( 1 )

1

2022/C 459/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10947 — ATLAS ARTERIA / OTPP / SKYWAY CONCESSION COMPANY) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 459/03

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: — 2,00 % на 1 декември 2022 година — Обменен курс на еврото

3

 

Сметна палата

2022/C 459/04

Становище 07/2022 (съгласно член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС) относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми [2022/0370(COD)]

4


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2022/C 459/05

Известие съгласно член 29, параграф 2 от правилника за персонала — Обява за свободно работно място за длъжността директор „Общи въпроси“ (AD 14) в генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) (Брюксел) — COM/2022/10421

5

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2022/C 459/06

Известие за започване на преглед на защитна мярка, приложима за вноса на някои стоманени продукти

6

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2022/C 459/07

Публикация на заявление за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктова спецификация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

11

2022/C 459/08

ОБЯВЛЕНИЕ — ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ — Географски означения от Китайската народна република

17


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top