EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:304:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 304, 9 август 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 304

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
9 август 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 304/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10757 — MUTARES / CIMOS) ( 1 )

1

2022/C 304/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10747 — BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV) ( 1 )

2

2022/C 304/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10828 — CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP) ( 1 )

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 304/04

Обменен курс на еврото — 8 август 2022 година

4

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2022/C 304/05

Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 16 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

5


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2022/C 304/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10681 – RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2022/C 304/07

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

11

2022/C 304/08

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

15


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top