EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:240:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 240, 22 юни 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 240

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
22 юни 2022 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейска централна банка

2022/C 240/01

Препоръка на Европейската централна банка от 19 май 2022 година относно Централизираната база данни за ценни книжа и изготвянето на статистика на емисиите ценни книжа и за отмяна на Препоръка (ЕС) ЕЦБ/2012/22 (ЕЦБ/2022/26)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 240/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10722 — CHEVRON / RENEWABLE ENERGY GROUP) ( 1 )

11

2022/C 240/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10729 — FOWI / MOL / TOHO / HOKURIKU / ORSTED / JERA / SWA) ( 1 )

12


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 240/04

Обменен курс на еврото — 21 юни 2022 година

13

 

Европейски надзорен орган по защита на данните

2022/C 240/05

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Препоръката за решение на Съвета за разрешаване на преговорите за всеобхватна международна конвенция за противодействие на използването на информационни и комуникационни технологии за престъпни цели ([Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

14

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2022/C 240/06

Известие на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии в съответствие със задълженията за предоставяне на обществена услуга

19


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2022/C 240/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10755 — ADVENT / IRCA) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

20

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2022/C 240/08

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в спецификацията на продукта за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

22


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top