EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:200:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 200, 17 май 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 200

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
17 май 2022 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2021—2022
Заседания от 5 до 8 юли 2021 г.
СТРАСБУРГ

2022/C 200/01

Протокол от заседанието от 5 юли 2021 г.

1

2022/C 200/02

Протокол от заседанието от 6 юли 2021 г.

16

2022/C 200/03

Протокол от заседанието от 7 юли 2021 г.

267

2022/C 200/04

Протокол от заседанието от 8 юли 2021 г.

464


Легенда на използваните символи

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура: първо четене

***II

Обикновена законодателна процедура: второ четене

***III

Обикновена законодателна процедура: трето четене

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено от проекта на акт.)

Съкращения на наименованията на комисиите

AFET

Комисия по външните работи

DEVE

Комисия по развитие

INTA

Комисия по международната търговия

BUDG

Комисия по бюджети

CONT

Комисия по бюджетен контрол

ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

EMPL

Комисия по заетост и социални въпроси

ENVI

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ITRE

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

IMCO

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

TRAN

Комисия по транспорт и туризъм

REGI

Комисия по регионално развитие

AGRI

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

PECH

Комисия по рибно стопанство

CULT

Комисия по култура и образование

JURI

Комисия по правни въпроси

LIBE

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

AFCO

Комисия по конституционни въпроси

FEMM

Комисия по правата на жените и равенството между половете

PETI

Комисия по петиции

DROI

Комисия по правата на човека

SEDE

Подкомисия по сигурност и отбрана

FISC

Подкомисия по данъчните въпроси

Съкращения на наименованията на политическите групи

PPE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

S&D

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Renew

Група „Renew Europe“

ID

Група „Идентичност и демокрация“

Verts/ALE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

ECR

Група на Европейските консерватори и реформисти

The Left

Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL

NI

Независими членове

BG

 

Top