EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:199:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 199, 17 май 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 199

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
17 май 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 199/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10661 — BAIN CAPITAL / INETUM) ( 1 )

1

2022/C 199/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10564 — APOLLO / MISSGUIDED) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2022/C 199/03

Известие на вниманието на лицето, спрямо което се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2015/740 на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение (ОВППС) 2022/755 на Съвета, и в Регламент (EС) 2015/735 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/748 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Южен Судан

3

2022/C 199/04

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2015/740 на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение (ОВППС) 2022/755 на Съвета, и в Регламент (EС) 2015/735 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/748 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Южен Судан

4

2022/C 199/05

Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2019/797 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2022/754 на Съвета, и в Регламент (ЕС) 2019/796 на Съвета относно ограничителни мерки срещу кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки

6

2022/C 199/06

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2019/797 на Съвета и Регламент (ЕС) 2019/796 на Съвета относно ограничителни мерки срещу кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки

7

 

Европейска комисия

2022/C 199/07

Обменен курс на еврото — 16 май 2022 година

8


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2022/C 199/08

Държавна Помощ — Германия — Държавна помощ SA.53625 (2021/C) — Постепенно прекратяване на използването на лигнитни въглища — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС ( 1 )

9

2022/C 199/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10667 — VESA / POSTNL) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

10

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2022/C 199/10

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

12


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top