EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:192:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 192, 11 май 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 192

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
11 май 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 192/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10666 — BROOKFIELD / TELIA COMPANY / TELIA TOWERS SWEDEN) ( 1 )

1

2022/C 192/02

Съобщение на комисията — Одобряване на съдържанието на проект на Съобщение на комисията Съобщение съгласно член 3, параграф 2, член 13, параграф 3, член 20 и член 22 от Регламент (ЕС) 2023/… на Комисията от … 2023 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия

2

2022/C 192/03

Съобщение на Комисията — Одобряване на съдържанието на проект на Регламент (ЕС) 2023/… на Комисията от … 2023 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия

6

2022/C 192/04

Съобщение на Комисията — Одобряване на съдържанието на проект на ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия

79


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2022/C 192/05

Известие на вниманието на определени лица и образувания, които са обект на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/413/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран

89

 

Европейска комисия

2022/C 192/06

Обменен курс на еврото — 10 май 2022 година

90

2022/C 192/07

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени процент, приложими от 1 май 2022 r. (Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията)

91


 

V   Становища

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2022/C 192/08

Обявление — Обществена консултация — Географски означения от Еквадор, подлежащи на правна закрила като географски означения в Европейския съюз

92


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top