EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:104:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 104, 4 март 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 104

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
4 март 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 104/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10567 — ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING) ( 1 )

1

2022/C 104/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10480 — GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING) ( 1 )

2

2022/C 104/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10595 — CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)) ( 1 )

3

2022/C 104/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10592 — KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT) ( 1 )

4

2022/C 104/05

Съобщение на Комисията в съответствие с член 11, параграф 5 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 104/06

Обменен курс на еврото — 3 март 2022 година

9


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2022/C 104/07

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

10

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2022/C 104/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10597 — SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11

2022/C 104/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

13

2022/C 104/10

Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело AT.40511 — Insurance Ireland: База данни от застрахователни претенции и условия за достъп

15

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2022/C 104/11

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

20

2022/C 104/12

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

28

2022/C 104/13

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

39

2022/C 104/14

Известие до предприятията, възнамеряващи през 2022 г. да внасят или изнасят във или от Европейския съюз контролирани вещества, които разрушават озоновия слой, и до предприятията, възнамеряващи през 2023 г. да произвеждат или внасят такива вещества за основни лабораторни и аналитични цели

46


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top