EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:095:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 95, 28 февруари 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 95

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
28 февруари 2022 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2022/C 95/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2022/C 95/02

Дело C-598/20: Определение на Съда (осми състав) от 1 декември 2021 г. (преюдициално запитване от Satversmes tiesa — Латвия) — „Pilsētas zemes dienests“ AS (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Случаи на освобождаване — Член 135, параграф 1, буква л) и параграф 2 — Отдаване под аренда и под наем на недвижими имоти — Изключване на освобождаването при принудителното отдаване под наем на земя спрямо собствениците на построени сгради — Принцип на данъчен неутралитет)

2

2022/C 95/03

Дело C-602/20: Определение на Съда (осми състав) от 17 ноември 2021 г. (преюдициално запитване от Върховен административен съд — България) — „АКЗ — Бургас“ ЕООД/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — Бургас (Преюдициално запитване — Осигурителни вноски — Възстановяване на недължимо платени вноски — Ограничаване на лихвите върху подлежащите на връщане суми — Национална процесуална автономия — Принцип на равностойност — Принцип на ефективност — Член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда — Явна недопустимост)

2

2022/C 95/04

Дело C-647/20: Определение на Съда (осми състав) от 13 декември 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — XG/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния регламент на Съда — Пряко данъчно облагане — Облагане на капиталови печалби от недвижими имоти — Членове 63, 64 и 65 ДФЕС — Свободно движение на капитали — По-висока данъчна тежест върху капиталовите печалби от недвижими имоти, реализирани от пребиваващи в трети страни лица)

3

2022/C 95/05

Дело C-670/20: Определение на Съда (шести състав) от 6 декември 2021 г. (преюдициално запитване от Ráckevei Járásbíróság — Унгария) — EP, TA, FV, TB/ERSTE Bank Hungary Zrt (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за кредит в чуждестранна валута — Клаузи, които излагат кредитополучателя на валутен риск — Член 4, параграф 2 — Изисквания за разбираемост и за прозрачност — Липса на последици от изявлението на потребителя, че той е напълно наясно с потенциалните рискове, произтичащи от вземането на кредит в чуждестранна валута — Ясен и разбираем текст на договорна клауза)

4

2022/C 95/06

Дело C-224/21: Определение на Съда (осми състав) от 13 декември 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — VX/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния регламент на Съда — Пряко данъчно облагане — Облагане на доходи от недвижими имоти — Членове 63 и 65 ДФЕС — Свободно движение на капитали — Дискриминация — По-високо данъчно облагане на реализираните от чуждестранни лица доходи от недвижими имоти — Възможност за избор на режима на облагане, приложим за местните лица)

4

2022/C 95/07

Дело C-273/21: Определение на Съда (шести състав) от 26 ноември 2021 г. (преюдициално запитване от Budapest Környéki Törvényszék — Унгария) — WD/Agrárminiszter) (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Селско стопанство — Обща селскостопанска политика — Регламент (ЕС) № 1307/2013 — Схеми за директно подпомагане — Член 4, параграф 1, букви в) и д) — Член 32, параграф 2 — Заявление за единно плащане на площ — Понятието „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ — Имот, квалифициран съгласно имотния регистър като летище — Действително ползване за селскостопански дейности)

5

2022/C 95/08

Дело C-516/21: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 20 август 2021 г. — Finanzamt X/Y

6

2022/C 95/09

Дело C-599/21 P: Жалба, подадена на 21 септември 2021 г. от AM.VI. Srl, Quinam Limited, правоприемник на Fashioneast Sàrl срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 14 юли 2021 г. по дело T-297/20, Fashioneast и AM.VI./EUIPO — Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

6

2022/C 95/10

Дело C-612/21: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 30 септември 2021 г. — Gmina O./Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

6

2022/C 95/11

Дело C-616/21: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 5 октомври 2021 г. — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej/Gmina L.

7

2022/C 95/12

Дело C-618/21: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Полша), постъпило на 30 септември 2021 г. — AR и др./PK SA и др.

7

2022/C 95/13

Дело C-628/21: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 11 октомври 2021 г. — TB

9

2022/C 95/14

Дело C-642/21: Преюдициално запитване от Tribunalul Bihor (Румъния), постъпило на 18 октомври 2021 г. — P.C.H./Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie

9

2022/C 95/15

Дело C-643/21: Преюдициално запитване от Tribunalul Bihor (Румъния), постъпило на 18 октомври 2021 г. — F.O.L./Tribunalul Cluj

10

2022/C 95/16

Дело C-644/21: Преюдициално запитване от Tribunalul Bihor (Румъния), постъпило на 18 октомври 2021 г. — M.I.A., P.R.-M., V.-C.I-C, F.C.R., P (понастоящем T). Ş-B., D.R., P.E.E., F.I./Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureş, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Suceava, Tribunalul Galaţi

11

2022/C 95/17

Дело C-645/21: Преюдициално запитване от Tribunalul Bihor (Румъния), постъпило на 21 октомври 2021 г. — C.C.C., C.R.R., U.D.M./Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sibiu

12

2022/C 95/18

Дело C-667/21: Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 8 ноември 2021 г. — ZQ/Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

13

2022/C 95/19

Дело C-723/21: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Cottbus (Германия), постъпило на 29 ноември 2021 г. — Stadt Frankfurt (Oder) и FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH/Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

14

2022/C 95/20

Дело C-750/21 P: Жалба, подадена на 6 декември 2021 г. от Pilatus Bank plc срещу определението, постановено от Общия съд (девети състав) на 24 септември 2021 г. по дело T-139/19, Pilatus Bank/ЕЦБ

16

2022/C 95/21

Дело C-751/21: Преюдициално запитване от Landesgericht Salzburg (Австрия), постъпило на 7 декември 2021 г. — PJ/Eurowings GmbH

17

2022/C 95/22

Дело C-753/21: Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 8 декември 2021 г. — Instrubel NV/Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services

18

2022/C 95/23

Дело C-754/21: Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 8 декември 2021 г. — Montana Management Inc./Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services

19

2022/C 95/24

Дело C-772/21: Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 14 декември 2021 г. — „Brink’s Lithuania“ UAB/Lietuvos bankas

19

2022/C 95/25

Дело C-804/21: Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 20 декември 2021 г. — C и CD

20

 

Общ съд

2022/C 95/26

Дело T-209/15: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — Gmina Kosakowo/Комисия (Държавни помощи — Летищна инфраструктура — Публично финансиране, предоставено от общини Гдиня и Косаково за преобразуването на летище Гдиня-Косаково — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването ѝ — Предимство — Принцип на частния оператор в условията на пазарна икономика — Засягане на търговията между държавите членки — Нарушаване на конкуренцията — Възстановяване — Задължение за мотивирне)

21

2022/C 95/27

Дело T-263/15 RENV: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Комисия (Държавни помощи — Летищна инфраструктура — Публично финансиране, предоставено от общини Гдиня и Косаково за изграждане на летище Гдиня-Косаково — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването ѝ — Предимство — Принцип на частния оператор в условията на пазарна икономика — Засягане на търговията между държавите членки — Нарушаване на конкуренцията — Възстановяване — Оттегляне на решение — Липса на възобновяване на официалната процедура по разследване — Процесуални права на заинтересованите страни — Правно на защита — Задължение за мотивиране)

21

2022/C 95/28

Дело T-177/17: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — EKETA/Комисия (Арбитражна клауза — Договор „Ask-it“, сключен по линия на Шестата рамкова програма — Допустими разходи — Дебитно известие, издадено от Комисията за възстановяване на авансово отпуснати суми — Надеждност на отчетите за отработени часове — Конфликт на интереси — Възлагане на дейности на подизпълнители)

22

2022/C 95/29

Дело T-189/17: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — EKETA/Комисия (Арбитражна клауза — Договор „Humabio“, сключен по линия на Шестата рамкова програма — Допустими разходи — Дебитно известие, издадено от Комисията за възстановяване на авансово отпуснати суми — Надеждност на отчетите за отработени часове — Конфликт на интереси)

23

2022/C 95/30

Дело T-190/17: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — EKETA/Комисия (Арбитражна клауза — Договор „Cater“, сключен по линия на Шестата рамкова програма — Допустими разходи — Дебитно известие, издадено от Комисията за възстановяване на авансово отпуснати суми — Надеждност на отчетите за отработени часове — Конфликт на интереси)

23

2022/C 95/31

Съединени дела T-721/18 и Т-81/19: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — Apostolopoulou и Apostolopoulou Chrysanthaki/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, сключени по различни програми на Съюза — Нарушение на договорните клаузи от дружеството получател — Допустими разходи — Разследване на OLAF — Ликвидация на дружеството — Събиране на дължимите суми от съдружниците на посоченото дружество — Принудително изпълнение — Твърдения на представителите на Комисията пред националните юрисдикции — Определяне на ответника — Неспазване на изискванията за форма — Частична недопустимост — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти)

24

2022/C 95/32

Дело T-158/19: Решение на Общия съд от 15 декември 2021 г. — Breyer/REA (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.) — Регламент (ЕС) № 1290/2013 — Документи относно научноизследователския проект „iBorderCtrl“: Intelligent Portable Border Control System“ — Изключение във връзка със защитата на търговските интереси на трето лице — Частичен отказ да се предостави достъп — По-висш обществен интерес)

24

2022/C 95/33

Дело T-703/19: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — DD/FRA (Иск за обезщетение — Публична служба — Срочно наети служители — Образуване на административно разследване — Член 86, параграф 2 от Правилника — Задължение за информиране — Продължителност на производството — Разумен срок — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката — Поверителност на административното разследване — Задължение за полагане на грижа — Неимуществена вреда — Причинно-следствена връзка)

25

2022/C 95/34

Дело T-795/19: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — HB/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Предоставяне на услуги за техническа помощ на Висшия съдебен съвет — Решение за намаляване на стойността на поръчката и за възстановяване на вече изплатените суми — Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Акт, който се вписва в контекста на чисто договорно правоотношение и е неотделим от него — Липса на арбитражна клауза — Недопустимост — Липса на вреди, които могат да се отделят от договора)

26

2022/C 95/35

Дело T-796/19: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — HB/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Предоставяне на услуги за техническа помощ на украинските власти — Решение за намаляване на стойността на поръчката и за възстановяване на вече изплатените суми — Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Акт, който се вписва в контекста на чисто договорно правоотношение и е неотделим от него — Липса на арбитражна клауза — Недопустимост — Липса на вреди, които могат да се отделят от договора)

27

2022/C 95/36

Дело T-870/19: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — Worldwide Spirits Supply/EUIPO — Melfinco (CLEOPATRA QUEEN) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „CLEOPATRA QUEEN“ — По-ранна национална словна марка „CLEOPATRA MELFINCO“ — Членове 15 и 57 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем членове 18 и 64 от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Доказване на реалното използване на по-ранната марка — Обявяване на недействителност)

27

2022/C 95/37

Дело T-6/20: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — Dr. Spiller/EUIPO — Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Alpenrausch Dr. Spiller“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „RAUSCH“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001))

28

2022/C 95/38

Дело T-369/20: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — EFFAS/EUIPO — CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „CEFA Certified European Financial Analyst“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „CFA“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

29

2022/C 95/39

Дело T-381/20: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — Datax/REA (Арбитражна клауза — Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 — 2013) — Споразумения за отпускане на безвъзмездни средства HELP и GreenNets — Разследване на OLAF — Разходи за персонал — Тежест на доказване — Надеждност на отчетите за отработени часове — Недопустимост на разходите, декларирани от получателя — Искане за събиране на вземане — Дебитни известия — Погасителна давност — Разумен срок — Пропорционалност)

29

2022/C 95/40

Дело T-549/20: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — Magic Box Int. Toys/EUIPO — KMA Concepts (SUPERZINGS) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския Съюз „SUPERZINGS“ — По-ранна международна фигуративна марка „ZiNG“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

30

2022/C 95/41

Дело T-587/20: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — MO/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Служебно преназначаване — Процедура за оценяване за 2019 г. — Право на изслушване — Отговорност)

30

2022/C 95/42

Дело T-598/20: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — Skechers USA/EUIPO (ARCH FIT) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз ARCH FIT — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

31

2022/C 95/43

Дело T-699/20: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявление за фигуративна марка на Европейския съюз „1st AMERICAN“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, представляваща орел или друга хищна птица — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците във фонетичен план — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Член 72, параграф 6 от Регламент 2017/1001 — Член 94, параграф 1 от Регламент 2017/1001)

32

2022/C 95/44

Дело T-159/21: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — Bustos/EUIPO — Bicicletas Monty (motwi) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „motwi“ — По-ранна национална словна марка „MONTY“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

32

2022/C 95/45

Дело T-194/21: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — Fidia farmaceutici/EUIPO — Stelis Biopharma (HYALOSTEL ONE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Посочваща Европейския съюз международна регистрация на фигуративна марка — Фигуративна марка „HYALOSTEL ONE“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „HYALISTIL“ и по-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „HyalOne“ — По-ранна международна словна марка „HYALO“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Задължение за мотивиране)

33

2022/C 95/46

Дело T-195/21: Решение на Общия съд от 21 декември 2021 г. — Klymenko/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват — Запазване на името на жалбоподателя в списъка — Задължение на Съвета да провери дали решение на орган на трета държава е взето при зачитане на правото на защита и на правото на ефективна съдебна защита)

34

2022/C 95/47

Дело T-495/14: Определение на Общия съд от 17 декември 2021 г. — Theodorakis и Theodoraki/Съвет (Извъндоговорна отговорност — Икономическа и парична политика — Програма за подкрепа за стабилност на Кипър — Декларации на Еврогрупата от 16 и 25 март 2013 г. относно Кипър — Декларация на председателя на Еврогрупата от 21 март 2013 г. относно Кипър — Погрешно посочване на ответника — Явна недопустимост)

34

2022/C 95/48

Дело T-496/14: Определение на Общия съд от 17 декември 2021 г. — Berry Investments/Съвет (Извъндоговорна отговорност — Икономическа и парична политика — Програма за подкрепа за стабилност на Кипър — Декларации на Еврогрупата от 16 и 25 март 2013 г. относно Кипър — Декларация на председателя на Еврогрупата от 21 март 2013 г. относно Кипър — Погрешно посочване на ответника — Явна недопустимост)

35

2022/C 95/49

Дело T-355/19 INTP: Определение на Общия съд от 30 ноември 2021 г. — CE/Комитет на регионите (Производство — Тълкуване на съдебно решение — Недопустимост)

36

2022/C 95/50

Дело T-620/20: Определение на Общия съд от 8 декември 2021 г. — Alessio и др./ЕЦБ (Жалба за отмяна — Икономически и паричен съюз — Банков съюз — Възстановяване и преструктуриране на кредитни институции — Мерки за ранна намеса — Решение на ЕЦБ за поставяне на Banca Carige под временно управление — Последващи решения за удължаване на срока — Срок за обжалване — Просрочие — Недопустимост)

36

2022/C 95/51

Дело T-303/21: Определение на Общия съд от 2 декември 2021 г. — FC/EASO (Жалба за отмяна — Публична служба — Срочно наети служители — Дисциплинарно производство — Молби за спиране на изпълнението — Покана за явяване на изслужване пред дисциплинарния съвет — Отлагане на датата на изслушване — Липса на увреждащ акт — Преждевременно подадена жалба — Явна недопустимост)

37

2022/C 95/52

Дело T-722/21 R: Определение на председателя на Общия съд от 8 декември 2021 г. — D’Amato и др./Парламент (Обезпечително производство — Членове на Парламента — Условия за достъп до сградите на Европейския парламент на трите му места на работа във връзка със санитарната криза — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

37

2022/C 95/53

Дело T-723/21 R: Определение на председателя на Общия съд от 8 декември 2021 г. — Rooken и др./Парламент (Обезпечително производство — Членове на Парламента — Условия за достъп до сградите на Европейския парламент на трите му места на работа във връзка със санитарната криза — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

38

2022/C 95/54

Дело T-724/21 R: Определение на председателя на Общия съд от 8 декември 2021 г. — IL и др./Парламент (Обезпечително производство — Членове на Парламента — Условия за достъп до сградите на Европейския парламент на трите му места на работа във връзка със санитарната криза — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

38

2022/C 95/55

Дело T-764/21: Жалба, подадена на 8 декември 2021 г. — Atesos medical и др./Комисия

39

2022/C 95/56

Дело T-780/21: Жалба, подадена на 14 декември 2021 г. — Lila Rossa Engros/EUIPO (LiLAC)

40

2022/C 95/57

Дело T-16/22: Жалба, подадена на 10 януари 2022 г. — NV/ЕИБ

40

2022/C 95/58

Дело T-19/22: Жалба, подадена на 11 януари 2022 г. — Piaggio & C./EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry (Форма на скутер)

41

2022/C 95/59

Дело T-20/22: Жалба, подадена на 12 януари 2022 г. — NW/Комисия

42

2022/C 95/60

Дело T-21/22: Жалба, подадена на 12 януари 2022 г. — NY/Комисия

43

2022/C 95/61

Дело T-23/22: Жалба, подадена на 11 януари 2022 г. — Grail/Комисия

43

2022/C 95/62

Дело T-25/22: Жалба, подадена на 17 януари 2022 г. — Canai Technology/EUIPO — WE Brand (HE&ME)

44

2022/C 95/63

Дело T-848/19: Определение на Общия съд от 20 декември 2021 г. — HS/Комисия

45

2022/C 95/64

Дело T-765/20: Определение на Общия съд от 16 декември 2021 г. — The Floow/Комисия

45

2022/C 95/65

Дело T-46/21: Определение на Общия съд от 7 декември 2021 г. — El Corte Inglés/EUIPO — Yajun (PREMILITY)

45

2022/C 95/66

Дело T-519/21: Определение на Общия съд от 8 декември 2021 г. — VY/Комисия

46


BG

 

Top