EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:072:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 072, 14 февруари 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 72

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
14 февруари 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 72/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10546 — ICG / CEIT) ( 1 )

1

2022/C 72/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10540 — ECDC / HPIL / JV) ( 1 )

2

2022/C 72/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10599 — CLEARLAKE CAPITAL GROUP / STG PARTNERS / DODGE CONSTRUCTION NETWORK) ( 1 )

3

2022/C 72/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10542 — MITSUBISHI / CHUBU ELECTRIC POWER MIRAIZ / MCRE) ( 1 )

4

2022/C 72/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10538 — VINCI / LINEAS / LUSOPONTE) ( 1 )

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 72/06

Обменен курс на еврото — 11 февруари 2022 година

6

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2022/C 72/07

Информационно известие на Комисията в съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Въвеждане на задължения за предоставяне на обществена услуга за осигуряване на редовни въздушни линии ( 1 )

7


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2022/C 72/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10621 — Welput/PSPIB/Alecta/ 105 VStreet JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

8

2022/C 72/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10514 — DASSAULT SYSTEMES INTERNATIONAL / SZSW / JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

10

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2022/C 72/10

Публикуване на заявление за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктова спецификация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

12


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top