EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:486:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 486, 3 декември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 486

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
3 декември 2021 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 486/01

Известие на Комисията относно прилагането на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2014/52/ЕС) за промените и разширяването на проектите – приложение I.24 и приложение II, точка 13, буква а), включително основните понятия и принципи, свързани с тях

1

2021/C 486/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10247 — CVC / COOPER) ( 1 )

20

2021/C 486/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10449 — KIA / ALMAVIVA) ( 1 )

21


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2021/C 486/04

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение (ОВППС) 2021/2125 на Съвета, и в Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2124 на Съвета, относно ограничителните мерки срещу Беларус

22

2021/C 486/05

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС на Съвета и Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета относно ограничителните мерки срещу Беларус

23

 

Европейска комисия

2021/C 486/06

Обменен курс на еврото — 2 декември 2021 година

25

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2021/C 486/07

Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

26

2021/C 486/08

Информационно известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Отмяна на задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии ( 1 )

28


 

V   Становища

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2021/C 486/09

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в спецификацията на продукта за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

29

2021/C 486/10

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

39


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top