EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:467:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 467, 19 ноември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 467

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
19 ноември 2021 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 467/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10024 — Blackstone / Winoa) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2021/C 467/02

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/932/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение (ОВППС) 2021/2016 на Съвета, и в Регламент (EС) 1352/2014 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2015 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен

2

2021/C 467/03

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/932/ОВППС на Съвета и в Регламент № 1352/2014 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен

4

 

Европейска комисия

2021/C 467/04

Обменен курс на еврото — 18 ноември 2021 година

5


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2021/C 467/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10463 — SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

6

2021/C 467/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10558 — COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

8

2021/C 467/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10528 — ADVENT/EURAZEO/PROTEL) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

10

2021/C 467/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10350 — MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY) ( 1 )

12

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2021/C 467/09

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор съгласно член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

13

2021/C 467/10

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор съгласно член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

19

2021/C 467/11

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор съгласно член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

25


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top