EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:391:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 391, 27 септември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 391

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
27 септември 2021 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2021/C 391/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2021/C 391/02

Дело C-717/20 P: Определение на Съда (осми състав) от 6 юли 2021 г. — Marina Karpeta-Kovalyova/Европейска комисия (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Публична служба — Договорно нает персонал — Съпруга на гръцки дипломат, която е пребивавала в Брюксел преди назначаването — Понятия за място на наемане и за център на интересите — Отказ да се предостави на жалбоподателката надбавката за експатриране и свързаните с нея обезщетения — Явно неоснователна жалба)

2

2021/C 391/03

Дело C-24/21: Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Pordenone (Италия), постъпило на 14 януари 2021 г. — PH/Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

2

2021/C 391/04

Дело C-108/21: Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 22 февруари 2021 г. — Deutsche Lufthansa AG/NB

3

2021/C 391/05

Дело C-140/21: Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 5 март 2021 г. — Deutsche Lufthansa AG/ED

3

2021/C 391/06

Дело C-167/21: Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 15 март 2021 г. — PJ/Deutsche Lufthansa AG

4

2021/C 391/07

Дело C-337/21: Преюдициално запитване от Landgericht Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 31 май 2021 г. — FH/SunExpress Günes Ekspres Havacilik A.S.

4

2021/C 391/08

Дело C-356/21: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Полша), постъпило на 7 юни 2021 г. — J.K./TP S.A.

5

2021/C 391/09

Дело C-367/21: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 14 юни 2021 г. — Hewlett Packard Development Company LP/Senetic Spółka Akcyjna

5

2021/C 391/10

Дело C-376/21: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 17 юни 2021 година — Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 / Община Разлог

7

2021/C 391/11

Дело C-377/21: Преюдициално запитване от Cour du travail de Mons (Белгия), постъпило на 21 юни 2021 г. — Ville de Mons, Zone de secours Hainaut — Centre/RM

7

2021/C 391/12

Дело C-385/21: Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), постъпило на 22 юни 2021 г. — Zenith Media Communications SRL/Consiliul Concurenţei

8

2021/C 391/13

Дело C-392/21: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj (Румъния), постъпило на 24 юни 2021 г. — TJ/Inspectoratul General pentru Imigrări

8

2021/C 391/14

Дело C-402/21: Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 30 юни 2021 г. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E, C/S, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

9

2021/C 391/15

Дело C-410/21: Преюдициално запитване от Hof van Cassatie (Белгия), постъпило на 5 юли 2021 г. — FU, DRV Intertrans BV

10

2021/C 391/16

Дело C-430/21: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Craiova (Румъния), постъпило на 14 юли 2021 г. — RS

10

2021/C 391/17

Дело C-437/21: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 16 юли 2021 г. — Liberty Lines SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

11

2021/C 391/18

Дело C-438/21 P: Жалба, подадена на 14 юли 2021 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми разширен състав) на 5 май 2021 г. по дело T-611/18, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA

12

2021/C 391/19

Дело C-439/21 P: Жалба, подадена на 14 юли 2021 г. от Biogen Netherlands BV срещу решението, постановено от Общия съд (седми разширен състав) на 5 май 2021 г. по дело T-611/18, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA

13

2021/C 391/20

Дело C-440/21 P: Жалба, подадена на 15 юли 2021 г. от Европейската агенция по лекарствата срещу решението, постановено от Общия съд (седми разширен състав) на 5 май 2021 г. по дело T-611/18, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA

13

2021/C 391/21

Дело C-456/21: Преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Нидерландия), постъпило на 23 юли 2021 г. — E, F/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

14

2021/C 391/22

Дело C-479/21: Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 3 август 2021 г. — Наказателно производство срещу SN и SD. Други страни: Governor of Cloverhill Prison, Ireland, Attorney General, Governor of Mountjoy prison

15

2021/C 391/23

Дело C-480/21: Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 3 август 2021 г. — Minister for Justice and Equality/W O, J L

16

2021/C 391/24

Дело C-500/21 P: Жалба, подадена на 13 август 2021 г. от Health Information Management (HIM) срещу решението, постановено от Общия съд (десети състав) на 9 юни 2021 г. по дело T-235/19, Health Information Management (HIM)/Комисия

16

 

Общ съд

2021/C 391/25

Дело T-130/21 R: Определение на председателя на Общия съд от 22 юли 2021 г. — CCPL и др./Комисия (Обезпечително производство — Конкуренция — Картели — Пазар на опаковките за продажба на хранителни стоки на дребно — Решение за налагане на глоби — Финансова гаранция — Насоки за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Способност за плащане — Молба за спиране на изпълнението — Липса на fumus boni juris)

18

2021/C 391/26

Дело T-189/21 R: Определение на председателя на Общия съд от 22 юли 2021 г. — Aloe Vera of Europe/Комисия (Обезпечително производство — Регламент (ЕО) № 1925/2006 — Вещества, чиято употреба в храни е забранена, ограничена или е в процес на оценка — Регламент (ЕС) 2021/468 — Забрана за препарати от листа на видовете Aloe, съдържащи производни на хидроксиантрацена — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

18

2021/C 391/27

Дело T-285/21 R: Определение на председателя на Общия съд от 27 юли 2021 г. — Alliance française de Bruxelles-Europe и др./Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки за услуги — Предоставяне на услуги по езиково обучение — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на неотложност)

19

2021/C 391/28

Дело T-440/21: Жалба, подадена на 20 юли 2021 г. — TM/ЕЦБ

20

2021/C 391/29

Дело T-457/21: Жалба, подадена на 2 август 2021 г. — Coulter Ventures/EUIPO — iWeb (R)

20

2021/C 391/30

Дело T-475/21: Жалба, подадена на 6 август 2021 г. — Франция/Комисия

21

2021/C 391/31

Дело T-476/21: Жалба, подадена на 6 август 2021 г. — TransnetBW/ACER

22

2021/C 391/32

Дело T-480/21: Жалба, подадена на 9 август 2021 г. — British Airways/Комисия

23

2021/C 391/33

Дело T-487/21: Жалба, подадена на 10 август 2021 г. — Neoperl/EUIPO („Изображение на цилиндрична санитарна вставка“)

24

2021/C 391/34

Дело T-492/21: Жалба, подадена на 11 август 2021 г. — Aquind и др./ACER

25

2021/C 391/35

Дело T-494/21: Жалба, подадена на 6 август 2021 г. — Ryanair и Malta Air/Комисия

25

2021/C 391/36

Дело T-498/21: Жалба, подадена на 16 август 2021 г. — Lotion/EUIPO (BLACK IRISH)

26

2021/C 391/37

Дело T-499/21: Жалба, подадена на 14 август 2021 г. — Ryanair/Комисия

27

2021/C 391/38

Дело T-500/21: Жалба, подадена на 16 август 2021 г. — Philip Morris Products/EUIPO (TOGETHER. FORWARD.)

28

2021/C 391/39

Дело T-501/21: Жалба, подадена на 16 август 2021 г. — Philip Morris Products/EUIPO (изображение на комбинация от черни и бели линии, които образуват ъгъл на куб)

28

2021/C 391/40

Дело T-502/21: Жалба, подадена на 16 август 2021 г. — Philip Morris Products/EUIPO (изображение на комбинация от черни и бели линии, които образуват квадрат)

29


BG

 

Top