EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:075:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 075, 4 март 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 75

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
4 март 2021 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 75/01

Обменен курс на еврото — 3 март 2021 година

1

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Секретариат на ЕАСТ

2021/C 75/02

Европейска асоциация за свободна търговия — Списък на натуралните минерални води, признати от Исландия и Норвегия (Отменя и замества текста, публикуван в ОВ C 155, 3.5.2018 г., стр. 9 и в притурката за ЕИП № 28, 3 май 2018 г., стр. 6)

2

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2021/C 75/03

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

3

2021/C 75/04

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

4


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2021/C 75/05

Решение на Съда от 17 ноември 2020 година по дело E-9/19 — Abelia и WTW AS / — Надзорен орган на ЕАСТ

5

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2021/C 75/06

Предварително уведомление за концентрация (Case M.10194 — CDP VENTURE CAPITAL/GENERALI WELION/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

6

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2021/C 75/07

Публикация на единния документ, изменен вследствие на одобрението на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

8


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top