EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:063:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 063, 23 февруари 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 63

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
23 февруари 2021 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 63/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10076 — Cinven/Raffles/Miller) ( 1 )

1

2021/C 63/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9410 — Saudi Aramco/SABIC) ( 1 )

2

2021/C 63/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9771 — Hitachi/Honda/HIAMS/Keihin/Showa/Nissin Kogyo) ( 1 )

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2021/C 63/04

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2021/276 на Съвета, и в Регламент (EС) 2017/2063 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/275 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

4

2021/C 63/05

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/2063 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

6

 

Европейска комисия

2021/C 63/06

Обменен курс на еврото — 22 февруари 2021 година

8

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2021/C 63/07

Известие от правителството на Република Полша във връзка с Директивa 94/22/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa относно условиятa зa предоставяне и ползване нa разрешения зa проучване, изследване и производство нa въглеводороди — Уведомление относно подадено заявление за предоставяне на концесия за търсене, проучване и добив на метан, съдържащ се в находище на каменни въглища

9

2021/C 63/08

Известие от правителството на Република Полша във връзка с Директивa 94/22/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa относно условиятa зa предоставяне и ползване нa разрешения зa проучване, изследване и производство нa въглеводороди — Уведомление относно подадено заявление за предоставяне на концесия за търсене, проучване и добив на метан, съдържащ се в находище на каменни въглища

13


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2021/C 63/09

Предварително уведомление за концентрация (Case M.10160 – Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph And Telephone Corporation/Industry One JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

18

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2021/C 63/10

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

20

2021/C 63/11

Публикация на заявление за регистриране на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

27


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top