EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:058:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 058, 18 февруари 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 58

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
18 февруари 2021 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 58/01

Известие на Комисията — Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост

1

2021/C 58/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods) ( 1 )

31


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 58/03

Обменен курс на еврото — 17 февруари 2021 година

32

2021/C 58/04

Административна комисия за координация на системите за социална сигурност — Средни разходи за обезщетения в натура

33

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2021/C 58/05

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, точка 8 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

35

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2021/C 58/06

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

50

2021/C 58/07

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

51

2021/C 58/08

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

52

2021/C 58/09

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

53

2021/C 58/10

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

54

2021/C 58/11

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

55

2021/C 58/12

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

56


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2021/C 58/13

Обявление за конкурс на общо основание

57

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2021/C 58/14

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ от Borgarting Lagmannsrett по наказателно производство срещу P (Дело E-15/20)

58

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2021/C 58/15

Известие за започване наантидъмпингова процедурапо отношение на вноса на калциев силицид с произход от Китайската народна република

60

2021/C 58/16

Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на свръхабсорбиращи полимери с произход от Република Корея

73

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2021/C 58/17

Предварително уведомление за концентрация (Case M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

84

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2021/C 58/18

Публикуване на единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, и на препратката към публикацията на спецификацията на продукта за наименование в лозаро-винарския сектор

86


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top