EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:442:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 442, 21 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 442

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
21 декември 2020 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 442/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9998 — Sumitomo/Tech Mahindra/JV) ( 1 )

1

2020/C 442/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10051 — Allianz SE/TEF Infra/UGG) ( 1 )

2

2020/C 442/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9798 — BorgWarner/Delphi Technologies) ( 1 )

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 442/04

Обменен курс на еврото — 18 декември 2020 година

4

2020/C 442/05

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) ( OB C 396, 30.12.2006 г. )  ( 1 )

5


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2020/C 442/06

Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република

6

2020/C 442/07

Известие за започване на антисубсидийна процедура по отношение на вноса на кабели от оптични влакна с произход от Китайската народна република

18

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2020/C 442/08

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

30


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top