EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:370:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 370, 3 ноември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 370

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
3 ноември 2020 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2020/C 370/01

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

1

2020/C 370/02

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

2

2020/C 370/03

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

3

2020/C 370/04

Център за преводи за органите на Европейския съюз — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

4

2020/C 370/05

Европейски център за развитие на професионалното обучение — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

5

2020/C 370/06

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

6

2020/C 370/07

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

7

2020/C 370/08

Служба на Общността за сортовете растения — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

8

2020/C 370/09

Съвместно предприятие Чисто небе 2 — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

9

2020/C 370/10

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

10

2020/C 370/11

Европейска агенция за авиационна безопасност — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

11

2020/C 370/12

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

12

2020/C 370/13

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

13

2020/C 370/14

Европейски банков орган — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

14

2020/C 370/15

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

15

2020/C 370/16

Европейска агенция по химикалите — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

16

2020/C 370/17

Съвместно предприятие ECSEL — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

17

2020/C 370/18

Европейска агенция по отбрана — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

18

2020/C 370/19

Европейска агенция за околната среда — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

19

2020/C 370/20

Европейска агенция за контрол на рибарството — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

20

2020/C 370/21

Европейски орган за безопасност на храните — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

21

2020/C 370/22

Европейски институт за равенство между половете — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

22

2020/C 370/23

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

23

2020/C 370/24

Европейски институт за иновации и технологии — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

24

2020/C 370/25

Европейска агенция по лекарствата — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

25

2020/C 370/26

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

26

2020/C 370/27

Европейска агенция по морска безопасност — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

27

2020/C 370/28

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

28

2020/C 370/29

Европейска железопътна агенция — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

29

2020/C 370/30

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

30

2020/C 370/31

Европейски орган за ценни книжа и пазари — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

31

2020/C 370/32

Европейска фондация за обучение — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

32

2020/C 370/33

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

33

2020/C 370/34

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

34

2020/C 370/35

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

35

2020/C 370/36

Агенция за снабдяване към Евратом — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

36

2020/C 370/37

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

37

2020/C 370/38

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

38

2020/C 370/39

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

39

2020/C 370/40

Съвместно предприятие Fusion for Energy — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

40

2020/C 370/41

Съвместно предприятие Горивни клетки и водород 2 — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

41

2020/C 370/42

Агенция на Европейския съюз за основните права — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

42

2020/C 370/43

Европейска агенция за гранична и брегова охрана — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

43

2020/C 370/44

Европейска агенция за ГНСС — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

44

2020/C 370/45

Съвместно предприятие Инициатива за иновативни лекарства 2 — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

45

2020/C 370/46

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

46

2020/C 370/47

Изпълнителна агенция за научни изследвания — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

47

2020/C 370/48

Cъвместно предприятие Shift2Rail — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

48

2020/C 370/49

Cъвместно предприятие SESAR — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

49

2020/C 370/50

Единен съвет за преструктуриране — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2019 година

50


BG

 

Top