EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:330:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 330, 6 октомври 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 330

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
6 октомври 2020 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 330/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9933 — Apollo Capital Management/Chyronhego) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2020/C 330/02

Решение на Съвета от 30 септември 2020 година за назначаване на един член на управителния съвет на Европейската агенция по химикали

2

 

Европейска комисия

2020/C 330/03

Обменен курс на еврото — 5 октомври 2020 година

4

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2020/C 330/04

Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 16 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

5


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2020/C 330/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9939 — Sampo/RMI/Hastings) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

13

2020/C 330/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9871 — Telefónica/Liberty Global/JV) ( 1 )

15

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2020/C 330/07

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в спецификацията на продукта на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

17


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top