EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:322:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 322, 30 септември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 322

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
30 септември 2020 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 322/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9906 — KKR/HPS/Monleasing Holdco) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 322/02

Обменен курс на еврото — 29 септември 2020 година

2

2020/C 322/03

Известие на Комисията относно прилагането на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на протоколите относно правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация между договарящите страни по Конвенцията

3

 

Европейски надзорен орган по защита на данните

2020/C 322/04

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Европейската стратегия за данните (Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

11

2020/C 322/05

Обобщение на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно плана за действие на Европейската комисия за всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

14


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2020/C 322/06

Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на студеновалцовани плоски продукти от неръждаеми стомани с произход от Индия и Индонезия

17

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2020/C 322/07

Предварително уведомление за концентрация (Case M.9966 — EQT/Colisée) ( 1 )

28

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2020/C 322/08

Публикация на заявление за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

30

2020/C 322/09

Известие за постъпило искане, отнасящо се до приложимостта на член 34 от Директива 2014/25/ЕС Искане, отправено от възложител — Удължаване на срока за приемане на актове за изпълнение

44

2020/C 322/10

Публикация на заявление за регистриране на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (С настоящата публикация се заменя текстът, публикуван в ОВ C 203, 17.6.2020 г., стр. 7 )

45

2020/C 322/11

Публикация на заявление за регистриране на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (С настоящата публикация се отменя и заменя текстът, публикуван в ОВ C 200, 15.6.2020 г., стр. 15 )

49


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top