EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:308:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 308, 17 септември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 308

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
17 септември 2020 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 308/01

Обменен курс на еврото — 16 септември 2020 година

1

2020/C 308/02

Известие съгласно член 6, параграф 6, буква е) от протокол II относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество в съответствие с Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

2

 

Сметна палата

2020/C 308/03

Специален доклад № 18/2020 Схемата на ЕС за търговия с емисии — необходимо е безплатното разпределяне на квоти да бъде по-добре насочено

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Постоянен комитет на държавите от ЕАСТ

2020/C 308/04

Опасни вещества — Списък на решенията за разрешаване, приети от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, в съответствие с член 44, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 528/2012 през втората половина на 2019 година Подкомитет I за свободното движение на стоки Да се вземе предвид от Съвместния комитет на ЕИП

4

2020/C 308/05

Опасни вещества — Списък на решенията за разрешаване, приети от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, в съответствие с член 64, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) през втората половина на 2019 година Подкомитет I за свободното движение на стоки Да се вземе предвид от Съвместния комитет на ЕИП

6

2020/C 308/06

Лекарствени продукти — Списък на разрешенията за търговия, издадени през втората половина на 2019 година от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП Подкомитет I за свободното движение на стоки Да се вземе предвид от Съвместния комитет на ЕИП

9


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2020/C 308/07

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Borgarting Lagmannsrett на 11 май 2020 г. по дело Tor-Arne Martinez срещу правителството на Норвегия (Дело E-4/20)

21

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2020/C 308/08

Публикация на заявление за регистриране на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

22


BG

 

Top