EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:229:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 229, 13 юли 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 229

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
13 юли 2020 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 229/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9869 — EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 229/02

Обменен курс на еврото — 10 юли 2020 година

2

2020/C 229/03

Становище на Консултативния комитет по сливанията от неговото заседание от 29 март 2019 г. относно предварителен проект на решение по Дело M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business) Докладчик: Франция ( 1 )

3

2020/C 229/04

Окончателен доклад на служителя по изслушването Nidec/Whirlpool (Embraco Business) (Дело M.8947) ( 1 )

5

2020/C 229/05

Резюме на решение на Комисията от 12 април 2019 година за обявяване на концентрация за съвместима с вътрешния пазар и с функционирането на Споразумението за ЕИП (Дело M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business) (нотифицирано под номер C(2019) 2734)  ( 1 )

7


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2020/C 229/06

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

13

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2020/C 229/07

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

17


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top