EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:110:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 110, 2 април 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 110

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
2 април 2020 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 110/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9709 — Eni/CDP Equity/GreenIT) ( 1 )

1

2020/C 110/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9742 — Sinopec Group/Joint Stock Company Novatek/Gazprombank/SINOVA Natural Gas Company) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 110/03

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,00 % на 1 април 2020 година — Обменен курс на еврото

3

2020/C 110/04

Решение на Комисията от 1 април 2020 година за изменение на Решение 2017/C 287/03 за назначаване на членовете на групата за технически консултации в областта на биологичното производство и за изготвяне на списък на кандидатите

4

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2020/C 110/05

Производство по ликвидация Решение за започване на производство по ликвидация на CBL Insurance Europe Designated Activity Company („дружеството“) (Публикация в съответствие с член 280 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

6

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2020/C 110/06

Известие на Надзорния орган на ЕАСТ за лихвените проценти за възстановяване на държавни помощи и референтните/сконтовите лихвени проценти за държавите от ЕАСТ, приложими от 1 януари 2020 г. (Публикувано в съответствие с правилата относно референтните и сконтовите лихвени проценти, установени в част VII от Насоките на Органа относно държавните помощи и член 10 от Решение № 195/04/COL на Органа от 14 юли 2004 г. )

7


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2020/C 110/07

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Комисията по жалбите по административни въпроси на 18 декември 2019 г. по дело Adpublisher AG/J (Дело E-11/19)

8

2020/C 110/08

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Княжеския апелативен съд на 3 декември 2019 г. по дело Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel/Meleda Anstalt (Дело E-10/19)

9

2020/C 110/09

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Комисията по жалбите по административни въпроси на 18 декември 2019 г. по дело Adpublisher AG/K (Дело E-12/19)

10

2020/C 110/10

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Комисията по жалбите в областта на обществените поръчки на 18 декември 2019 г. по дело Hraðbraut ehf./mennta- og menningarmálaráðuneytið, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf. и Menntaskóli Borgarfjarðar ehf. (Дело E-13/19)

11

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2020/C 110/11

Публикация на заявление за регистриране на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

12


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top