EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:102:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 102, 30 март 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 102

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
30 март 2020 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 102/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9663 — Vossloh Rail Services/Rhomberg Sersa Rail Holding/Vossloh Rail Maintenance (Railway Switches Repair and Maintenance) ( 1 )

1

2020/C 102/02

Откриване на процедура (Дело M.9547 — Johnson & Johnson/Tachosil) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2020/C 102/03

Известие на вниманието на определени лица, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2020/458, относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

3

2020/C 102/04

Известие на вниманието на субектите на данни, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2020/458 на Съвета, относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

4

 

Европейска комисия

2020/C 102/05

Обменен курс на еврото — 27 март 2020 година

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2020/C 102/06

Решение № 485 от 6 август 2019 година за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ — подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-26 Тервел“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

6


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2020/C 102/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9799 — Goldman Sachs/Summa Equity/EcoOnline) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

10

2020/C 102/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9614 — ÖBB-Technische Services-Gesellschaft mbH/LTE Logistik- und Transport-GmbH) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

12

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2020/C 102/09

Публикация на заявление за регистрация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

13


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top