EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:073:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 073, 6 март 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 73

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
6 март 2020 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 73/01

Съобщение относно публикуването на произведените количества сурово мляко съгласно член 149, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския Парламент и на Съвета

1

2020/C 73/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9681 — Inflexion/ICG/Marston) ( 1 )

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 73/03

Обменен курс на еврото — 5 март 2020 година

4

2020/C 73/04

Административна комисия за координация на системите за социална сигурност — Решение № E7 от 27 юни 2019 година относно практическите договорености за сътрудничество и обмен на данни до пълното въвеждане в държавите членки на системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) ( 1 )

5


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2020/C 73/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9764 — Red Rock Power/Capman Infra Lux Management/NH-Amundi Asset Management/JV) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

8

2020/C 73/06

Предварително уведомление за концентрация (дело M.9734 — HPS/MDP/Arachas) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

10

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2020/C 73/07

Публикация на продуктовата спецификация, изменена вследствие на одобрението на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

11

2020/C 73/08

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение на спецификацията на продукта за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията.

16

2020/C 73/09

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

29

2020/C 73/10

Публикация на единния документ, изменен вследствие на одобрението на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

33

2020/C 73/11

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в спецификацията на продукта за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

37


 

Поправки

 

DПоправка на Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 27 юни 2019 година относно средносрочните уязвимости в сектора на жилищните недвижими имоти във Финландия (ECCP/2019/8) ( OB C 366, 30.10.2019 г. )

42


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top