EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:057:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 057, 20 февруари 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 57

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
20 февруари 2020 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 57/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9704 — Gilde/Proman/Agilitas) ( 1 )

1

2020/C 57/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9708 — Eiffage/Atlas Arteria/Blue Atlas/PGGM/APRR/ADELAC) ( 1 )

2

2020/C 57/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9712 — Mitsubishi/Wallenius Wilhelmsen/JV) ( 1 )

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2020/C 57/04

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА ОТНОСНО COVID-19

4

 

Европейска комисия

2020/C 57/05

Обменен курс на еврото — 19 февруари 2020 година

8


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2020/C 57/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9659 — Telia Company/CapMan AIFM/JV) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2020/C 57/07

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

11

2020/C 57/08

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в спецификацията на продукта за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

17

2020/C 57/09

Публикация на заявление за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация съгласно член 53, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

25


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top