EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:016:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 016, 17 януари 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 16

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
17 януари 2020 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 16/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9635 — BNP Paribas/Ageas/Koninklijke Belgische Touring Club/Optimile) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 16/02

Обменен курс на еврото — 16 януари 2020 година

2

2020/C 16/03

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2020/C 16/04

Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба: Информация относно мерките, приети от държавите членки в съответствие с членове 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 и 22

4


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2020/C 16/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9408 — Assa Abloy/Agta Record) ( 1 )

47


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top